Printempa kunveno 2007

de

BELO

 

„Die Villa“ / "La Vilao" en Pinsvang / Tirolo   –   20a – 22a de aprilo 2007 

 

La printempa kunveno 2007 de la Bavara Esperanto-Ligo r.a. okazis de la 20a ĝis la 22a de aprilo 2007 en la "Vilao" en Pinsvang/Tirolo.
Inter ĉirkaŭ 30 partoprenintoj ankaŭ estis gastoj el Aŭstrio, Ĉeĥio kaj el Nepalo
 

 

La unua vespero komencigis per bongusta vespermanĝo.

Post mallonga bonvenigo fare de BELO-prezidanto Armin Grötzner la magiisto kun la blua ŝtono Triksini kaj gastigantino Lilian Holzammer prezentis publikan magian-muzikan vesperon kun magiaĵo respektive kantado en diversaj lingvoj.
Okaze de tiu ĉi distra vespero ni ankaŭ povis bonvenigi kelkajn gastojn el la regionoj Algovo kaj Tirolo, kiuj ne parolas Esperanton.
 

La duan tagon de la printempa kunveno komencis prelego de nia ĉeĥa gasto Petr Chrdle pri la situo de Esperanto en Ĉeĥio kaj Slovakio antaŭ kaj post la politikaj ŝanĝoj kaj post la dispartigo de la iama komuna lando kaj pri siaj propraj Esperanto-aktivecoj.
 

 

Post la prelego okazis la jarĉefkunveno de BELO.

Post la tagmanĝo okazis romantika migrado al Hohenŝvangaŭ, gvidado tra la kastelo Hohenŝvangaŭ kaj migrado reen al Pinsvang.

 

 

 

Vespere nia gasto s-ro Bharat el Nepalo mallonge raportis pri Esperanto kaj la Esperanto-movado en sia lando.
Poste Josef Križ el Ĉeĥio prelegis pri la vivo de Bertha von Suttner, kiu estis pacbatalantino kaj Esperantistino je la komenco de la 20a jarcento.
D-ro. Michael Maitzen, UEA-reprezentanto ĉe la Viena sidejo de la UN por pacagado suplementis la paroladon de la antaŭa preleginto kadre de dua prelego.
 

 


Dum la antaŭtagmezo de la 22a de aprilo 2007 la redaktoro de „Esperanto aktuell“ kaj "Esperanto en Bavario" Alfred Schubert prelegis pri la situo de Esperanto kaj estontaj ebloj. La prelego okazigis impulsiĝeman diskuton inter la aŭskultantoj.

Per komuna tagmanĝo finigis la printempa kunveno 2007 de la Bavara Esperanto-Ligo r.a. en la „Vilao“ en Pinsvang/Tirolo.

Mi povas resumi, ke mi povis travivi neforgeseblajn tri tagojn kune kun Esperantoamikoj.

Mian apartan dankon meritas la familio Holzammer pro la ekscelenta prizorgado kaj prola bongustaj manĝoj kaj al Alfred Schubert pro la ekscelenta organizado de la aranĝo.

 

Kore salutas

Frank Kasper

BELO-komisiito por interretaj aferoj

 

La Vilao

La Vilao estas instituto pri muziko, kiun manaĝas Alexander kaj Lilian Holzammer.

En ilia prospekto, de kiu ankaŭ ekzistas Esperanta versio, Lilian Holzammer

priskribas kiel unu de iliaj celoj: „... deziras plenigi „Die Villa“ per homoj.“

 

Pinsvang

 

Pinsvang estas malgranda vilaĝo ĉe la rivero Leĥ, kiu situas ĉe la limo inter Tirolo kaj Bavario.

Post unuhora migrado laŭlonge la lago Alpsee oni alvenas al Hohenŝvangaŭ,

ne fore de tie situas la kastelo Neuŝvanŝtein.

Alfred Schubert