Mallonga raporto

pri la Zamenhof-festo en Bamberg

kaj solenaĵo de la 100jara jubileo

de Esperanto-grupo Bamberg

je sabato, 20a de decembro 2008

 

La sekva programo okazis

 

10:00       urbogvidado „1000 jarojn dioceso Bamberg“ fare de gastgvidistino Lore Kleemann (rekontejo: Domplatz) en la germana

11:00       akcepto fare de la Bamberga ĉefurbestro Andreas Starke en la rokoko-salono de la Malnova Urbodomo (Obere Brücke)

12:30       tagmanĝo kaj plua programo en la klerigejo Marianum

14:00       prelego de Prof. Dr. Martin Haase pri la temo „Lingvoplanado kaj planlingvo“ en la germana (dulingvaj folioj)

15:30       kafopaŭzo

16:00       prelego de Joachim Böhmeke pri „La domo de Nikolao kaj ĝiaj sekretoj“ en la germana

Antaŭ kaj post la prelegoj prezentis Sergey Orlowsky el Nurembergo siajn Esperanto-kantojn.

 

Dum la aranĝo troviĝis interesa Esperanto-librotablo.

 

 

Al la raporto en la germana lingvo